Գնումներ

«Պոլիէթիլենային խողովակների, կցամասերի, ջրաչափական դիտահորերի եվ մոնտաժման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջանաժամկետը երկարձգվել է

 

 

 

 

 

 

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 04.02.2022թ. վերահայտարարված Շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման՝ կարճ ցուցակի համալրման (փուլ 2) մրցույթի նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 22 փետրվարի 2022թ. ժամը 11:00-ն

 

Ի լրումն ՎՋ-ՄԱՊՁԲ-22/04 ծածկագրով «Երկաթբետոնե դիտահորերի և երկաթբետոնե դիտահորի ծածկ սալ թուջե մտոցով» ձեռքբերման մրցույթի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

Հետաքրքրության հայտ

 

 

 

 

Գնանշման հարցման հրավեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Missing media item.

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր