Գնումներ

Մրցույթի հրավեր՝ 24.02.2023թ. տեղադրված Բեռնատար մեքենաների մրցույթի լրամշակված տարբերակ

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 04.02.2022թ. վերահայտարարված Շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման՝ կարճ ցուցակի համալրման (փուլ 2) մրցույթի նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 22 փետրվարի 2022թ. ժամը 11:00-ն

Մրցույթի հրավեր

 

Ի լրումն ՎՋ-ՄԱՊՁԲ-22/04 ծածկագրով «Երկաթբետոնե դիտահորերի և երկաթբետոնե դիտահորի ծածկ սալ թուջե մտոցով» ձեռքբերման մրցույթի

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

 

Մրցույթի հրավեր -Որակավորման դասընթացներ /շարունակություն/

Լոտ 5
DOCX - 28.12 KB
Լոտ 4
DOCX - 222.69 KB
Լոտ 3
DOCX - 59.41 KB
Լոտ 2
DOCX - 58.87 KB
Լոտ 1.8
DOC - 105.5 KB
Լոտ 1.7
DOCX - 59.05 KB
Լոտ 1.6
DOCX - 60.4 KB
Լոտ 1.5
DOCX - 60.22 KB
Լոտ 1.4
DOCX - 61.06 KB
Լոտ 1.3
DOCX - 61 KB
Լոտ1.2
DOCX - 60.29 KB
Լոտ1.1
DOCX - 61.15 KB

 

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Հետաքրքրության հայտ

 

Անվտանգության պարագաներ

Տնտեսական ապրանքներ

Տեխնիկական վկայագրում և ներկրում

 

Գրենական պիտույքներ

 

Տպիչ սարքավորումներ

 

Գնանշման հարցման հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Missing media item.

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

Մրցույթի հրավեր

 

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

 

 

 

 

 

 

 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր