Հետադարձ կապ

Հասցե՝
0025, ՀՀ, ք. Երևան,
Աբովյան 66ա, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ

Հեռախոս՝
185, 011.300-185,
08-00-00-185 /անվճար/

Էլ. - փոստ՝
com@vjur.am - սպառողների հետ նամակագրություն
office@vjur.am - պաշտոնական նամակագրություն

Բաժանորդների սպասարկման գրասենյակներ

  1. Ք. Երևան՝ Աբովյան 66ա, Ազատության 24, Արցախի 22, Լենինգրադյան 50, Լվովյան 2; 
  2. Ք. Գյումրի` Դուդկոյի 1,
  3. Ք. Վանաձոր` Նելսոն Ստեփանյանի 2:     
  4. Մյուս բնակավայրերում բաժանորդների սպասարկումն իրականացվում է ընկերության Առեւտրային տնօրինությունների տարածքային ծառայություներում: