Թափուր աշխատատեղեր

 Թափուր աշխատատեղերի համար գրել՝ hr@vjur.am էլ - փոստին կամ զանգահարել՝ 033 14 47 48:

Մաքրուհի

Բանվոր

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի մասնագետ

Ջրամատակարարման համակարգի կարգավորման բաժնի մասնագետ

Ջրամատակարարման ինժեներ

Քլորի օպերատոր, փականագործ բանվոր

Տեխնիկական պայմանների նախագծերի համակարգող

Ջրաչափերի փոխարինման մասնագետ

ՄՌ մասնագետ

Մեխանիկ

Բաժանորդների սպասարկման մասնագետ

Ավտոէլեկտրիկ

Փականագործ

Շինարարական աշխատանքների համակարգման մասնագետ

Շարժիչագործ

Մեքենա-Մեխանիզմների Փականագործ

Կարգավար-օպերատոր

Ընթացագործ

Օպերատոր - Վարորդ

Քլորի օպերատոր, փականագործ բանվոր

Սարքավորումների պատասխանատու

Ջրամատակարարման բանվոր

Ջրահեռացման բանվոր

Նմուշառող-լաբորանտ

Մասնագետ-տեսուչ

Հիգիենիստ-համաճարակաբան

Համակարգող ինժեներ

Էներգետիկ

Էլ մոնտյոր

Եռակցող

Գործավար Երևանում և մարզերում

Գոտիավորման մասնագետ

Բանվոր-Վարորդ

Թեժ գծի հեռախոսավար