Վեոլիա Գրուպի նկարագիրը

Վեոլիա Գրուպը ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման փորձի համաշխարհային առաջատարն է:    

Գրուպը, իր՝ աշխարհում շուրջ 178,780 աշխատակիցներով, նախագծում և տրամադրում է ջրի, թափոնների և էներգիայի կառավարման լուծումներ, որոնք նպաստում են համայնքների և արդյունաբերության կայուն զարգացմանը: Վեոլիան, իր երեք փոխլրացնող ուղղություններով գործունեության շնորհիվ, օգնում է բարձրացնել ռեսուրսների մատչելիությունը, պահպանել առկա պաշարները և համալրել դրանք

2019 թվականին Վեոլիա Գրուպը 98 միլիոն մարդու ապահովել է խմելու ջրով, 67 միլիոն մարդու՝ կեղտաջրերի սպասարկմամբ, արտադրել մոտ 45 միլիոն մեգավատ ժամ էներգիա և 50 միլիոն տոննա թափոններ վերածել է նոր նյութերի և էներգիայի: Վեոլիա շրջակա միջավայրը (Veolia Environnement) (Փարիզում Euronext-ում գրանցված ինչպես VIE) 2020 թվականին գրանցել է 26.01 միլիարդ եվրոյի համախառն եկամուտ: ​ 

Գործունեության 3 ոլորտ.

Ջուր, Թափոն, Էներգիա

 

€26.01 միլիարդ

եկամուտ

178,780 
աշխատակիցներ
ողջ աշխարհում

Water

•  98 միլիոն մարդ ապահովված է խմելու ջրով

 •  67 միլիոն մարդ միացած է կեղտաջրերի հեռացման համակագին

 •  3,548 խմելու ջրի արտադրության կայանի կառավարում

 •  2,835 կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառավարում

Energy

•  45,097 ջերմային կայանների կառավարում

•  41 միլիոն մգՎժ էներգիայի արտադրություն

 •  591 ջեռուցման և հովացման համակարգերի կառավարում

 •  2,357 ինդուստրիալ հանգույցների կառավարում

Waste management

 •  50 միլիոն մետրիկական տոննա վերամշակված թափոն

 •  519,046 գործարար հաճախորդ

 •  42 միլիոն քաղաքապետարանների անունից հավաքագրման ծառայություններ մատուցված մարդ

 •  675 թափոնների վերամշակման օբյեկտների կառավարում

ՅՈԹ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՇՈՒԿԱՆԵՐ 

Վեոլիան ի հայտ է բերել եկամուտ ստանալու համար զգալի ներուժ ունեցող հատվածներով յոթ հիմնական զարգացող շուկաներ, որտեղ ռեսուրսների սակավությունը հանգեցնում է նեղ մասնագիտական փորձաքննություն կատարելու պահանջարկի աճին: Այս հատվածները նոր հնարավորություններ են բացում շրջակա միջավայրի հետ կապված ծառայությունների համար, որտեղ Վեոլիան արդեն իսկ ապահովում է չափորոշիչ լուծումներ.

•           Վերարտադրող տնտեսություն, որը կօգնի լուծել հումքի, ջրի և էներգետիկ ռեսուրսների անբավարարության խնդիրը,

•           Նորարարական լուծումներ, որոնք կբարելավեն կյանքը քաղաքներում եւ այնտեղ մատուցվող ծառայությունները,

•           Աղտոտումների առավել  խնդրահարույց տեսակների վերամշակում, ինչպիսիք են թունավոր թափոնները, վերամշակվող տիղմը և վարակված կեղտաջրերը,

•           Նավթահորերի, նավերի, ինքնաթիռների և միջուկային արտադրություններ, սարքավորումները շահագործումից հանելու ծառայություններ,

•           Սննդի և խմիչքի արդյունաբերություն, առողջապահության, անվտանգության եւ որակի խիստ չափանիշների համապատասխանության ապահովումը,

•           Լեռնահանքային արդյունաբերություն, որը պահանջում է մեծաքանակ ռեսուրսներ,

•           Նավթի և գազի արդյունաբերություն, որի կառավարմանը ներկայացվում են բնապահպանական շարունակաբար աճող չափանիշներ: