Վեոլիա Գրուպի նկարագիրը

Վեոլիա Գրուփն իր առջև աշխարհում էկոլոգիական վերափոխումների ուղենիշային ընկերություն դառնալու նպատակ է դրել:

Գրուպը, իր՝ աշխարհում շուրջ 179,000 աշխատակիցներով, նախագծում և տրամադրում է ջրի, թափոնների և էներգիայի կառավարման լուծումներ, որոնք նպաստում են բնակավայրերի և արդյունաբերության կայուն զարգացմանը: Վեոլիան, իր երեք փոխլրացնող ուղղություններով գործունեության շնորհիվ, օգնում է դյուրին դարձնել ռեսուրսների մատչելիությունը, պահպանել առկա պաշարները և համալրել դրանք: 

2020 թվականին Վեոլիա Գրուպը 95 միլիոն մարդու ապահովել է խմելու ջրով, 62 միլիոն մարդու՝ կեղտաջրերի սպասարկմամբ, արտադրել մոտ 43 միլիոն մեգավատտ ժամ էլեկտրաէներգիա և 47 միլիոն տոննա թափոններ վերածել է նոր նյութերի և էներգիայի: Վեոլիա ընկերությունը (Veolia Environnement) (Փարիզում Euronext-ում գրանցված ինչպես VIE) 2020 թվականին գրանցել է 26.01 միլիարդ եվրոյի համախառն եկամուտ: ​ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 2020

 

Գործունեության 3 ոլորտ.

Ջուր, Թափոն, Էներգիա

 

€26.01 միլիարդ

եկամուտ

179,000 
աշխատակիցներ
ողջ աշխարհում

Water

•  95 միլիոն մարդ ապահովված է խմելու ջրով

 •  62 միլիոն մարդ միացած է կեղտաջրերի հեռացման համակագին

 •  3,362 խմելու ջրի արտադրության կայանի կառավարում

 •  2,737 կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառավարում

Energy

•  45,806 ջերմային կայանների կառավարում

•  43 միլիոն մգՎժ էներգիայի արտադրություն

 •  611 ջեռուցման և հովացման համակարգերի կառավարում

 •  2,137 ինդուստրիալ հանգույցների կառավարում

Waste management

 •  47 միլիոն մետրիկական տոննա վերամշակված թափոն

 •  464,948 գործարար հաճախորդ

 •  40 միլիոն քաղաքապետարանների անունից հավաքագրման ծառայություններ մատուցված մարդ

 •  685 թափոնների վերամշակման օբյեկտների կառավարում

ՅՈԹ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՇՈՒԿԱՆԵՐ 

Վեոլիան ի հայտ է բերել եկամուտ ստանալու համար զգալի ներուժ ունեցող հատվածներով յոթ հիմնական զարգացող շուկաներ, որտեղ ռեսուրսների սակավությունը հանգեցնում է նեղ մասնագիտական փորձաքննություն կատարելու պահանջարկի աճին: Այս հատվածները նոր հնարավորություններ են բացում շրջակա միջավայրի հետ կապված ծառայությունների համար, որտեղ Վեոլիան արդեն իսկ ապահովում է չափորոշիչ լուծումներ.

•           Վերարտադրող տնտեսություն, որը կօգնի լուծել հումքի, ջրի և էներգետիկ ռեսուրսների անբավարարության խնդիրը,

•           Նորարարական լուծումներ, որոնք կբարելավեն կյանքը քաղաքներում եւ այնտեղ մատուցվող ծառայությունները,

•           Աղտոտումների առավել  խնդրահարույց տեսակների վերամշակում, ինչպիսիք են թունավոր թափոնները, վերամշակվող տիղմը և վարակված կեղտաջրերը,

•           Նավթահորերի, նավերի, ինքնաթիռների և միջուկային արտադրություններ, սարքավորումները շահագործումից հանելու ծառայություններ,

•           Սննդի և խմիչքի արդյունաբերություն, առողջապահության, անվտանգության եւ որակի խիստ չափանիշների համապատասխանության ապահովումը,

•           Լեռնահանքային արդյունաբերություն, որը պահանջում է մեծաքանակ ռեսուրսներ,

•           Նավթի և գազի արդյունաբերություն, որի կառավարմանը ներկայացվում են բնապահպանական շարունակաբար աճող չափանիշներ: