Գործունեությունը

     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ սպասարկում է մայրաքաղաք Երևանը, 44 այլ քաղաքներ, 318 գյուղեր: Ընդամենը 363 բնակավայր: Դրանից բացի, այն մեծածախ ջրամատակարարման ծառայություններ է մատուցում 52 բնակավայրի: Ընդհանուր առմամբ ընկերությունը սպասարկում է 532 000 ակտիվ բաժանորդի:     
     Վեոլիա Ջուր ընկերությունն իր շուրջ 2900 աշխատակիցներով հանձն է առել ապահովել սպասարկման տարածքի խմելու ջրի արտադրության և վաճառքի, կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի կառավարումը, բնակավայրերի բաշխիչ ցանցերի արդյունավետության բարձրացումն ու զարգացումը:     
     Այս խնդիրների լուծման նպատակով ընկերությունում ստեղծվել են համապատասխան տնօրինություններ. «Արեւելք» եւ «Արեւմուտք» տարածաշրջանային, Երեւանի տարածաշրջանի եւ Մարզերի տարածաշրջանի առեւտրային, Տեխնիկական, Վարձակալության պայմանագրի կառավարման, Վարչական: Գործում են նաեւ Որակի, առողջապահության եւ աշխատանքի անվտանգության ծառայությունը, Գնումների վարչությունը, Հանրային կապերի, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, Նամակագրության եւ մի շարք այլ բաժինները:
     Համաձայն պայմանագրի` Վեոլիա Ջուր ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում նախատեսում է սպառողներին մատուցել 800 միլիոն եվրոյի ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ, ապահովել զգալի ներդրումներ սեփական միջոցներից (հիմնականում առկա համակարգերի շահագործման, վերանորոգման ու պահպանման նպատակով) ու մուտքագրել պետբյուջե միայն որպես վարձակալության վճար մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ:
     Վարձակալության պայմանագրով առաջադրված խնդիրների լուծմանն իր մասնակցությունը կբերի նաեւ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության Ջրային կոմիտեն, որը առաջիկա տարիներին նախատեսում է համակարգում իրականացնել մի շարք խոշորածավալ ծրագրեր, մեծամասամբ նոր բազմապիսի կառույցների շինարարության կամ գործողների արմատական վերակառուցման ու արդիականացման նպատակով: