Գործունեությունը

     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ սպասարկում է մայրաքաղաք Երևանը, 45 այլ քաղաքներ, 334 գյուղեր: Ընդամենը 380 բնակավայր: Դրանից բացի, այն մեծածախ ջրամատակարարման ծառայություններ է մատուցում 76 բնակավայրի: Ընդհանուր առմամբ ընկերությունը սպասարկում է 805 000 բաժանորդի, որից ակտիվ է 622 000 բաժանորդ:     
     Վեոլիա Ջուր ընկերությունն իր շուրջ 2900 աշխատակիցներով հանձն է առել ապահովել սպասարկման տարածքի խմելու ջրի արտադրության և վաճառքի, կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի կառավարումը, բնակավայրերի բաշխիչ ցանցերի արդյունավետության բարձրացումն ու զարգացումը:     
     Այս խնդիրների լուծման նպատակով ընկերությունում ստեղծվել են համապատասխան տնօրինություններ. «Հյուսիս» եւ «Հարավ» շահագործման, Առևտրային, Տեխնիկական, Վարձակալության պայմանագրի կառավարման և այլն: Գործում են նաեւ Ջրի որակի, Ներդրումների և զարգացման, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, Գնումների վարչությունները, Հանրային կապերի, Որակի, առողջության և անվտանգության, Առևտրային վերահսկողության, Նամակագրության եւ մի շարք այլ բաժինները:
     Համաձայն պայմանագրի` Վեոլիա Ջուր ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում նախատեսում է սպառողներին մատուցել 800 միլիոն եվրոյի ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ, ապահովել զգալի ներդրումներ սեփական միջոցներից (հիմնականում առկա համակարգերի շահագործման, վերանորոգման ու պահպանման նպատակով) ու մուտքագրել պետբյուջե զգալի գումար որպես ՀՀ պետական սեփականություն հանդիսացող համակարգերի վարձակալության վճար:
     Վարձակալության պայմանագրով առաջադրված խնդիրների լուծմանն իր մասնակցությունը կբերի նաեւ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտեն, որը առաջիկա տարիներին նախատեսում է համակարգում իրականացնել մի շարք խոշորածավալ ծրագրեր, մեծամասամբ նոր բազմապիսի կառույցների շինարարության կամ գործողների արմատական վերակառուցման ու արդիականացման նպատակով: