Իրավական ակտեր

 «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտեր
 
Նկար 1
ՇԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐ ԳՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԵՐ
XLS - 86 KB
Բաժանորդների պատվերով ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների (ջրաչափական հանգույցները ներառյալ) կառուցելու նպատակով իրականացվող աշխատանքների միավոր գներ
Նկար 2
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
XLS - 4.15 MB
Ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման նոր համակարգեր նախագծող, կառուցող, տեխնիկական հսկողություն, ինժեներական հետազննում եւ տեխնիկական վիճակի հետազոտություն իրականացնող
նկար 3 ա
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
DOCX - 21.23 KB
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման Մատակարար- Բաժանորդ պայմանագրերի կնքումը կերկարաձգվի մինչև 2020 թվականի մարտի 1-ը
Նկար 3
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
PDF - 243.17 KB
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման Մատակարար- Բաժանորդ պայմանագրերի կնքումը կերկարաձգվի մինչև 2019թ.-ի հունիսը
Նկար 4
ԲՆԱԿՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴ ԴԱՌՆԱԼՈՒ Ը...
DOCX - 18.08 KB
Ապօրինի միացման հայտնաբերման դեպքում՝ ծառայությունների մատուցումն անմիջապես դադարեցնելու հարցը կարգավորվել է
Նկար 5
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
PDF - 88.37 KB
Հրապարակված ՀՀ Կառավարության պաշտոնական կայքում
Նկար 6
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ) ...
PDF - 6.16 MB
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N379Ն որոշում
Նկար 7
ՍԱԿԱԳԻՆ – 2019
DOCX - 16.31 KB
ՀՀ ՀԾԿՀ-ի մամուլի հաղորդագրությունը
նկար 8
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ
PDF - 133.07 KB
Առանց ջրաչափի բնակիչ բաժանորդների համար սպառված ջրի քանակի հաշվարկի եղանակը
Նկար 9
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
PDF - 519.19 KB
ծառայություններ կմատուցի նոր կանոններով` Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N378Ն որոշում
Նկար 10
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԼՋ ԹԻՎ 0001, ՏՐՎԱԾ ՀՀ ՀԾԿՀ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
PDF - 38.95 MB
9.12.2016 թ. N397Ա որոշմամբ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ ստացավ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիա` մինչև 31.12.2031 թ.:
Նկար 11
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
PDF - 690.64 KB
«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց մոտ ընդունելության կազմակերպման կարգը` համաձայն ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 30.11.2016թ. թիվ 378-Ն որոշման
Նկար 12
ԴԻՄՈՒՄ - ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
PDF - 1.56 MB
«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ գործառույթներին վերաբերվող դիմումների, այդ թվում` բողոքների քննարկման ընթացակարգը` համաձայն ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 30․11․2016թ․ թիվ 378-Ն որոշման
Նկար 13
«ՎԵՈԼԻԱ ԳՐՈՒՊ». «ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ» և «ԷԹԻԿԱՅԻ ՎԱ...
PDF - 600.27 KB
Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է կարևորի հարգանքը դեպի սպառողը, գիտակցի որ Ընկերության գործողությունները հիմնված են «Կայուն Զարգացման Կանոնադրության» վրա
Նկար 14
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
PDF - 29.61 MB
Հաստատված է «Վեոլիա Օ-Կոմպանի Ժեներալ Դեզ Օ» ընկերության 15.11.2016 թ. որոշմամբ
Նկար 15
ՍԱԿԱԳԻՆ – 2018
PDF - 38.13 KB
ՀՀ ՀԾԿՀ-ի մամուլի հաղորդագրությունը