Հաշվետվություններ

Ամսական հաշվետվություն

Ապրիլ, 2023
PDF - 8.95 MB

Ամսական հաշվետվություն

Մարտ, 2023
PDF - 9.73 MB

Ամսական հաշվետվություն

Փետրվար, 2023
PDF - 7.48 MB

Ամսական հաշվետվություն

Հունվար, 2023
PDF - 8.46 MB

Ամսական հաշվետվություն

Դեկտեմբեր, 2022
PDF - 10.11 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Նոյեմբեր, 2022
PDF - 11.46 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Հոկտեմբեր, 2022
PDF - 12.37 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Սեպտեմբեր, 2022
PDF - 10.58 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Օգոստոս, 2022
PDF - 15.09 MB

Ամսական հաշվետվություն

Հուլիս, 2022
PDF - 10.73 MB

Ամսական հաշվետվություն

Հունիս, 2022
PDF - 11.37 MB

Ամսական հաշվետվություն

Մայիս, 2022
PDF - 13.51 MB

Ամսական հաշվետվություն

Ապրիլ, 2022
PDF - 13.2 MB

 

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

2021 թվական
PDF - 3.2 MB

Ամսական հաշվետվություն

Մարտ, 2022
PDF - 12.6 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Փետրվար, 2022
PDF - 12.44 MB

Ամսական հաշվետվություն

Հունվար, 2022
PDF - 9.83 MB

Ամսական հաշվետվություն

Դեկտեմբեր, 2021
PDF - 11.97 MB

Ամսական հաշվետվություն

Նոյեմբեր, 2021
PDF - 11.19 MB

Ամսական հաշվետվություն

Հոկտեմբեր, 2021
PDF - 13.14 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Սեպտեմբեր, 2021
PDF - 13.46 MB

Ամսական հաշվետվություն

Օգոստոս, 2021
PDF - 15.09 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Հուլիս, 2021
PDF - 9.73 MB

Ամսական հաշվետվություն

Մայիս, 2021
PDF - 14.1 MB

 

Ֆինանսական հաշվետվություն

2020
PDF - 2.67 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Ապրիլ, 2021
PDF - 10.65 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Մարտ, 2021
PDF - 13.86 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Փետրվար, 2021
PDF - 10.86 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Հունվար, 2021
PDF - 8.97 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Դեկտեմբեր, 2020
PDF - 12.36 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Նոյեմբեր, 2020
PDF - 10.5 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

 

Ամսական հաշվետվություն

Սեպտեմբեր, 2020
PDF - 11.15 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Օգոստոս, 2020
PDF - 11.23 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Հուլիս, 2020
PDF - 11.36 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Հունիս, 2020
PDF - 12.24 MB

 

Ամսական հաշվետվություն

Մայիս, 2020
PDF - 9.3 MB

 

Ֆինանսական հաշվետվություն

2019 թվական
PDF - 821.91 KB

 

Ամսական հաշվետվություն, ապրիլ 2020

 

Ամսական հաշվետվություն, մարտ 2020

 

Ամսական հաշվետվություն

Փետրվար, 2020
PDF - 8.14 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հունվար, 2020

Հունվար
PDF - 18.89 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, դեկտեմբեր 2019

Դեկտեմբեր
PDF - 8.67 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, նոյեմբեր 2019

Նոյեմբեր
PDF - 10.26 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, նոյեմբեր 2019

Նոյեմբեր
PDF - 10.26 MB

Ամսական հաշվետվություն, հոկտեմբեր 2019

Հոկտեմբեր
PDF - 12.57 MB

Ամսական հաշվետվություն, սեպտեմբեր 2019

 

Ամսական հաշվետվություն, օգոստոս 2019

 

Ամսական հաշվետվություն, հուլիս 2019

 

Ամսական հաշվետվություն, հունիս 2019

 

Ամսական հաշվետվություն, մայիս 2019

Մայիս 2019
PDF - 7.05 MB

Ամսական հաշվետվություն, ապրիլ 2019

Ապրիլ 2019
PDF - 6.94 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, մարտ 2019

Մարտ 2019
PDF - 9.2 MB

 

 

Ամսական հաշվետվություն, փետրվար 2019

Փետրվար 2019
PDF - 9.71 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հունվար 2019

Հունվար 2019
PDF - 7.5 MB

Ֆինանսական հաշվետվություն, 2018

Ամսական հաշվետվություն, դեկտեմբեր 2018

Դեկտեմբեր, 2018
PDF - 27.01 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, նոյեմբեր 2018

Նոյեմբեր 2018
PDF - 27.01 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հոկտեմբեր 2018

Հոկտեմբեր 2018
PDF - 46.58 MB

Ամսական հաշվետվություն, սեպտեմբեր 2018

Սեպտեմբեր 2018
PDF - 40.19 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, օգոստոս 2018

Օգոստոս 2018
PDF - 45.79 MB

Ամսական հաշվետվություն, հուլիս 2018

Հուլիս 2018
PDF - 41.75 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հունիս 2018

Հունիս 2018
PDF - 52.19 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, մայիս 2018

Մայիս 2018
PDF - 17.67 MB

Ամսական հաշվետվություն, ապրիլ 2018

Ապրիլ 2018
PDF - 19.9 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, մարտ 2018

Մարտ 2018
PDF - 21.37 MB

Ամսական հաշվետվություն, փետրվար 2018

Փետրվար 2018
PDF - 17.91 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հունվար 2018

Հունվար 2018
PDF - 13.24 MB

Ֆինանսական հաշվետվություն, 2017

Ամսական հաշվետվություն, դեկտեմբեր 2017

Դեկտեմբեր 2017
PDF - 4.47 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, նոյեմբեր 2017

Նոյեմբեր 2017
PDF - 3.96 MB

Ամսական հաշվետվություն, հոկտեմբեր 2017

Հոկտեմբեր 2017
PDF - 4.56 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, սեպտեմբեր 2017

Սեպտեմբեր 2017
PDF - 3.87 MB

Ամսական հաշվետվություն, օգոստոս 2017

Օգոստոս 2017
PDF - 3.58 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հուլիս 2017

Հուլիս 2017
PDF - 4.32 MB

Ամսական հաշվետվություն, հունիս 2017

Հունիս 2017
PDF - 3.95 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, մայիս 2017

Մայիս 2017
PDF - 4.11 MB

Ամսական հաշվետվություն, մարտ-ապրիլ 2017

Մարտ-Ապրիլ 2017
PDF - 2.97 MB

 

Ամսական հաշվետվություն, հունվար-փետրվար 2017

Ամսական հաշվետվություն

Ապրիլ, 2023
PDF - 8.95 MB

ԿՄԿ Փականագործ-օպերատոր

Էներգետիկ

Էներգետիկ
PDF - 148.77 KB

Մրցույթի հրավեր

Ամսական հաշվետվություն

Մարտ, 2023
PDF - 9.73 MB

Ավագ էլեկտրամոնտյոր

Գույքի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ