Ձեր ջրամատակարարման ժամերը

Հրապարակված ջրամատակարարման գրաֆիկը գործում է 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2020 թվականի ապրիլի 30-ը
DOC
Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման գրաֆիկ (512.5 KB)