Ջրամատակարարման գրաֆիկներ. 2019 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ը

30 ապրիլ 2019