Ջրամատակարարման գրաֆիկներ. 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2019 թվականի ապրիլի 30-ը

28 սեպտեմբեր 2018