Իրավական ակտեր

Ջրամատակարարման եվ ջրահեռացման մատակարար-բաժանորդ պայմանագրե...
PDF - 243.17 KB
hanrayin
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՊՕՐԻՆԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԾԱ...
DOCX - 14.91 KB
psrc
ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
PDF - 88.37 KB
 

 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ՝
PDF - 135.92 KB
համաձայն տեխնիկական պայմանների (ջրաչափական հանգույցները ներառյալ), բաժանորդների ջրամիացումներ և ջրահեռացման համակարգեր իրականացնելու համար շինաշխատանքների միավոր գների ծավալաթերթեր` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները սահմանելու մասին» 2016թ. նոյեմբերի 30-ի N 378Ն որոշում
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ )
PDF - 6.16 MB
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը` Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N379Ն որոշում
 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
XLS - 4.49 MB
կառուցման տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություններ
Սակագին - 2018
PDF - 38.13 KB
ՀՀ ՀԾԿՀ-ի մամուլի հաղորդագրությունը

 
 
 
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ
PDF - 133.07 KB
Առանց ջրաչափի բնակիչ բաժանորդների համար սպառված ջրի քանակի հաշվարկի եղանակը
 


 
 
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
PDF - 519.19 KB
ծառայություններ կմատուցի նոր կանոններով` Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N378Ն որոշում
 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
PDF - 38.95 MB
9 դեկտեմբերի 2016 թվական N397Ա որոշմամբ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ ստացավ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիա` մինչև 2031 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործողության ժամկետով

 
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՏ
PDF - 690.64 KB
ընդունելության կազմակերպման կարգ հաստատելու մասին` համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30․11․2016թ․ թիվ 378-Ն որոշման
 
 
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
PDF - 1.56 MB
ծառայությունների մատուցման գործառույթներին վերաբերվող դիմումների, այդ թվում` բողոքների քննարկման ընթացակարգ հաստատելու մասին` համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30․11․2016թ․ թիվ 378-Ն որոշման
 
«ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ» ՈՒ «ՎԵՈԼԻԱ ԳՐՈՒՊԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՎԱ...
PDF - 600.27 KB
Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է կարևորի հարգանքը դեպի սպառողը, գիտակցի որ Ընկերության գործողությունները հիմնված են «Կայուն Զարգացման Կանոնադրության» վրա
«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
PDF - 29.61 MB
Հաստատված է «Վեոլիա Օ-Կոմպանի Ժեներալ Դեզ Օ» ընկերության 15.11.2016 թ. որոշմամբ